Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2019 рік

Опубліковано 22.01.2020 о 12:39

 

№ п/п

 

 

Зміст заходу

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

 

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників у Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції.

Згідно графіку навчання відповідної

установи

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

1.2

Забезпечення ознайомлення працівників Служби з нормами Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових документів, а також практики застосування антикорупційного законодавства.

2 рази на місяць

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.3

Проведення навчальних семінарів з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

1 раз на квартал

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.4

Вивчення та використання в роботі нових нормативно – правових актів з питань  запобігання та виявлення корупції.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.5

Роз’яснення працівникам Служби порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

Січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.6

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень, положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.7

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

2

 

Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Конкурси у 2019 році не проводились

2.2

Розроблення та затвердження плану заходів з питань запобігання та виявлення корупції в Службі.

 

Грудень

 

 

Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.3

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів з питань запобігання корупції Служби .

Січень

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.4

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

По мірі необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси у 2019 році не проводились

2.5

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей, щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області.

По мірі необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси у 2019 році не проводились

2.6

 

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів»

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Конкурси у 2019 році не проводились

 

3

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.2

Забезпечення та здійснення заходів щодо своєчасного подання працівниками служби   електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби відповідних декларацій.

 

1 квартал

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.3

Вживання заходів щодо недопущення та врегулювання виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.4

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2019 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

3.5

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводились закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує межі, зазначені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» №922 від 25.12.2015р.

 

3.6

Вжиття заходів, щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Посадові особи Служби

 

Протягом 2019 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила.

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.7

Ведення обліку працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2019 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила. Корупційних правопорушень виявлено не було

3.8

Проведення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, перевірка інформації від громадян щодо можливої причетності співробітників Служби до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2019 громадяни з повідомленнями про корупційні дії посадових осіб до Служби не зверталися

 

4

 

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена   особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області на 2020 рік

Наступна

ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області на 2021 рік