План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2021 рік

Опубліковано 30.12.2020 о 13:33

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2021 рік

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

 1.1

Проведення навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 1.2

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 1.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Головний спеціаліст з питань персоналу

Січень – березень

 1.4

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

 1.6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Постійно

 2.2

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби пов’язаних із виконанням функцій держави

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

В разі необхідності

 2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

 

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

В разі проведення конкурсів

 2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 30 грудня 2021 року

 2.5

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік та оприлюднення на веб-сайті Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

До 15 березня 2021 року

 2.6

Надання інформації Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2021 рік

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 31 грудня 2021 року

2.7

Забезпечення контролю за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Головний спеціаліст з питань персоналу

При прийнятті працівників на державну службу

2.8

Контроль за проведенням державних закупівель для потреб Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

В день подання декларацій

3.2

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби (в разі наявності)

Посадові особи Служби

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

3.3

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року

3.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

3.5

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі  встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

3.6

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

У разі необхідності

 ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2019 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2020 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області