План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2019 році

Опубліковано 29.12.2018 о 14:24

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2019 році

 

з/п

Зміст заходу

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

1.

 

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (забезпечення проходження державними службовцями Служби) в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, тренінгах за участі міжнародних антикорупційних організацій; у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби

Протягом року, з урахуванням запланованих навчань відповідних органів державної влади

начальник служби, заступник начальника служби

1.2.

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби з питань дії положень Закону «Про запобігання корупції», в тому числі  щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій)

 Протягом року

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

1.3.

Доведення до відома працівників Служби змін до антикорупційного законодавства

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

1.4.

Доведення до відома працівників Служби фактів корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції, та роз’яснень головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян до Служби,  в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

Протягом року

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби

Постійно

заступник начальника служби

 

2.

 

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України Про державну службу» та  «Про запобігання корупції»

Перед призначенням особи на посаду

головний спеціаліст з питань персоналу

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

 

Постійно

заступник начальника служби

2.4.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст з управління персоналом

 

2.5.

Розробка та подання на затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2020 році. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті

До 30 грудня

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

 

До 15 березня

заступник начальника служби

 

3.

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

 

Постійно

заступник начальника служби

3.2.

Контроль подання електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, в тому числі які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

заступник начальника служби

 

3.3.

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

Протягом року

заступник начальника служби

 

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення  та негайне письмове повідомлення про його вчинення керівника Служби, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

Постійно

Посадові особи Служби

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії  у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

У разі встановлення корупційних правопорушень

заступник начальника служби,

 головний спеціаліст-юрисконсульт

3.6.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

При наявності подання

Комісійно

3.7.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

У разі відкриття проваджень

головний спеціаліст-юрисконсульт

3.8.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби

У разі проведення засідань

Комісійно

 

 

4.

 

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2017 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області у 2018 році