План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано- Франківській області на 2019 рік

Опубліковано 28.12.2018 о 11:46

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів
 та контролю за наркотиками в Івано- Франківській області на 2019 рік

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, розяснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь у навчальних заходах щодо атикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою, Нацдержслужбою, НАЗК та іншими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Працівники Служби

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Планові- у відповідності до затвердженого плану навчань, позапланові –у випадку змін у законодавстві

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Проведення навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо  порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області з цими змінами

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Своєчасне надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів, пропозицій та іншої інформації про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7.

Доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області інформації, що надається головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.8.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3.

Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.4.

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2020 рік

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2018 рік

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,головний спеціаліст з питань персоналу

3.2.

Перевірка  електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.3.

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

3.4.

Письмове повідомлення начальнику Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.5.

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано–Франківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2017 рік

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2018 рік