План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2020 році

Опубліковано 26.12.2019 о 10:49

№з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення тематичних нарад, навчань,  зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік

Січень – березень 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Доведення до відома працівників Служби змін до антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, у яких вбачається  порушення працівниками Служби чинного антикорупційного законодавства

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Постійно, у разі наявності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Розробка та затвердження плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на наступний рік.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб – сайті Служби

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті Служби

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій працівниками Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно, у разі виявлення

Керівництво Служби

 

 

3.5

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Завантажити

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права

Наступна

Звіт до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2019 році