План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році

Опубліковано 22.01.2020 о 10:59

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з
лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Закарпатській області

Петро ЯЦУК

27 грудня 2019 року

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1

Проведення навчання,  роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення внутрішніх навчальних тренінгів, учась у відео/аудіо семінарах  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», які проводяться Держлікслужбою

    Постійно

(відповідно до плану навчань)

заступник начальника служби-начальник відділу

1.2

Проведення тренінгів з працівниками Служби, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

заступник начальника служби-начальник відділу

1.3

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

2

Превентивні  антикорупційні  заходи

2.1

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», загальними правилами етичної поведінки державних службовців

    Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

2.2

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників  Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

2.4

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

заступник начальника служби-начальник відділу

2.5

Розробка   та   затвердження   Плану   заходів   щодо   запобігання корупції в Службі.Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті Служби

30 грудня

заступник начальника служби-начальник відділу

2.6

Оприлюднення  звіту  про  стан  виконання  Плану  заходів  щодо запобігання корупції Служби

15 березня

заступник начальника служби-начальник відділу

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

3.2

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день  звільнення працівника

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та  спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Служби

Постійно

посадові особи Служби, заступник начальника служби-начальник відділу

3.4

Письмове повідомлення керівника  Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

3.5

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами  з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу                        Юрій  ЦИГАНІН

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2019 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році