План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області* в 2021 році

Опубліковано 04.01.2021 о 14:15

з/п

Зміст заходу

 

Термін виконання

 

Виконавці

1.

Заходи щодо виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1.

Забезпечити здійснення контролю та своєчасне виконання наказів, доручень та інших службових документів Держлікслужби з питань запобігання корупції

Постійно

Керівництво,

головний спеціаліст-юрисконсульт

2.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання корупції

2.1.

Забезпечити направлення державних службовців для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК,  Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, тренінгах за участі міжнародних антикорупційних організацій, тощо

Протягом року

Керівництво,

головний спеціаліст з питань персоналу

2.2.

Провести внутрішнє навчання (тренінг) з працівниками Служби, які є суб’єктами декларування, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Січень-березень

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.3.

Провести внутрішні навчання (тренінги) з працівниками Служби, які є суб’єктами декларування, з метою поглиблення знань окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»

 

 Протягом року

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.4.

Забезпечити участь спеціалістів Служби у відео-конференціях щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», які проводяться Держлікслужбою

 

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.5.

Доводити до відома працівників Служби інформацію,  оприлюднену на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, та отриману від  головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.6.

Аналізувати скарги та звернення громадян до Служби,  в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

За наявності

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Надавати індивідуальні консультації працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.7.

Забезпечити інформаційне наповнення/оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту та інформаційного стенду Служби

 

Постійно

Заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

3.

Превентивні антикорупційні заходи

3.1.

Ознайомлювати державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.2.

Приймати участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

За необхідності

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.3.

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання та виявлення корупції; оприлюднити План на офіційному                 веб-сайті Служби

Грудень

 

керівництво,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.4.

Приймати участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.5.

Оприлюднити звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі  на офіційному веб-сайті Служби

Січень

Заступник начальника служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

4.

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1.

Проводити у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

 

До 01 квітня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

4.2.

Проводити контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст-юрисконсульт

4.3.

Здійснювати перевірку е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

 

Протягом 2-х робочих днів, з моменту подачі декларації

Головний спеціаліст-юрисконсульт

4.4.

Вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

У разі виявлення

Посадові особи Служби

4.5.

Письмово повідомляти начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення та за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Негайно у разі встановлення корупційних правопорушень

Головний спеціаліст-юрисконсульт

4.6.

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

При наявності подання

Комісійно

4.7.

Приймати участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

 

У разі відкриття проваджень

Головний спеціаліст-юрисконсульт

4.8.

Приймати участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби

У разі проведення засідань

Комісійно

 

4.9.

Вести облік працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

5.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

5.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Керівництво,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

* Служба

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ЗВІТ про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області* в 2020 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області* на 2022 рік