План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2021 році

Опубліковано 12.01.2021 о 14:11

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (далі – Служби) щодо роз’яснення положень ЗУ «Про запобігання корупції». Доведення до працівників Служби змін до антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій.

Січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4.

Проходження працівниками Служби навчань з питань антикорупційного законодавства України.

Згідно графіку

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, в яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Інформація щодо запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби, розміщення на інформаційних стендах Служби матеріалів антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

 

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

 

Участь у експертизі проектів актів, наказів що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2.

 

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

У разі проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3.

 

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4.

Вживати заходи щодо недопущення реального та потенційного конфлікту інтересів та сприяння його усуненню

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2022 рік.

До 30 грудня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

До 15 січня 2022 року

 

2.7.

Складання та затвердження звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2021 рік.

До 30 грудня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.8.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі.

До 15 січня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку на наявність конфлікту інтересів.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

У разі виявлення впродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

У разі вчинення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7.

Забезпечувати дотримання вимог законодавства при проведенні закупівель товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів, вживати заходи з фінансового контролю за використанням бюджетних коштів

При проведенні процедур закупівель та укладенні господарських договорів впродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст-бухгалтер

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

У разі необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2019 році

Наступна

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2020 році