План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2022 році

Опубліковано 29.12.2021 о 08:55

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1

2

             3

                  4

    І

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, інформацією, яку висвітлює Національне агентство  з питань  запобігання корупції та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Протягом  року

(відповідно до плану навчань)

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Проведення навчальних тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Служби

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом  року

головний спеціаліст з питань персоналу

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Розгляд, аналіз скарг і звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної політики

Протягом  року

(відповідно  до плану)

 

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

  II

Превентивні  антикорупційні заходи

2.1

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

головний спеціаліст  з питань персоналу

2.2

Участь у експертизі проектів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що  можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Протягом  року

(при проведенні конкурсу)

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

2.4

Інформування  уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2022 рік

До 31 грудня 2022 року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

2.5

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

2.6

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларацій та наявні обмеження відповідно до вимог законодавства

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік

До 30 грудня 2022 року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

2.8

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік та оприлюднення його на веб-сайті Служби

До 15 березня 2023  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

 III

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

В день подання декларації

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

3.2

Контроль за поданням електронних декларацій особами які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність. пов’язану із виконанням функцій держави 

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та  спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення  чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Служби

Протягом  року

посадові особи Служби,

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

3.4

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що  сприяли вчиненню корупційного правопорушення

Протягом  року

(у разі наявності)

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

3.5

Письмове повідомлення керівника  Служби, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення  за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

3.6

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Протягом  року

(у разі наявності)

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

 IV

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія  з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення  корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника- начальник відділу

 

Юрій   ЦИГАНІН

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області на 2021 рік

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2021 році