План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

Опубліковано 11.12.2018 о 12:40

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

 

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в   курсах підвищення кваліфікації

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.2

Проведення навчальних семінарів, з працівниками служби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.3

Участь у нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.4

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

 

січень – квітень 2017 року

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.5

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

1.7

Аналіз скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства.

У разі необхідності

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2. Превентивні антикорупційні заходи.

2.1

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.2

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.4

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів»

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.5

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

До 30 грудня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

2.6

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби.

15 березня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.2

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.3

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.4

Участь у внутрішньому аудиті в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.5

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.6

Письмове повідомлення Начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.7

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

3.8

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

4.2

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до служби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2017 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2019 рік