План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області на 2021 рік

Опубліковано 21.01.2021 о 11:18

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Проведення внутрішніх  навчань, участь у відео/аудіо семінарах  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», внесених змін, які проводяться Держлікслужбою

постійно (відповідно до плану навчань)

заступник начальника служби-начальник відділу

1.2

Забезпечити виконання  заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

1.3

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про  запобігання корупції»

до 01.04.2021

заступник начальника служби-начальник відділу

1.4  

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів  Служби, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення

постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу, завідувач  сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

1.5

Забезпечити перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

квітень

заступник начальника служби-начальник відділу

1.6

Забезпечити моніторинг декларацій суб’єктів  декларування, як припинили діяльність

у разі потреби

заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

1.7

Підготувати та затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення  за  2020 рік

січень

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

1.8

Розробити та затвердити  План заходів щодо запобігання корупції

до 30 грудня        

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

  ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції

постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з державними службовцями Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства

протягом  року

заступник начальника служби-начальник відділу головний  спеціаліст  з питань персоналу

2.3

Проведення навчань (надання роз’яснеь) з працівниками Служби, щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень    

заступник начальника служби-начальник відділу

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

 ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби

постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

постійно

заступник начальника-начальник відділу

3.3

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

постійно

головний спеціаліст  з питань персоналу

3.4

Забезпечити інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

у разі потреби

головний спеціаліст з питань персоналу

3.5

Забезпечення  інформаційного наповнення  розділу «Запобігання корупції» вебсайту Служби

постійно

начальник служби заступник начальника-начальник відділу

3.6

Забезпечення  вивчення та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

3.7

Забезпечення  здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

 ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством

протягом  року

начальник служби,

заступник начальника служби-начальник відділу

4.2

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів

протягом  року

начальник служби, заступник начальника-начальник відділу

4.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  та  головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Служби

постійно

працівники Служби,

заступник начальника служби-начальник відділу

  V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

постійно

керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

5.2

Оприлюднення на веб-сайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіту про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

5.3

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника- начальник відділу

 

Юрій   ЦИГАНІН

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2020 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2022 році