Порядок надання публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області

 

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державної служби з  лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області ( далі – Служба) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:
 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Служба або яка розміщується на офіційному  веб-сайті  Служби.
 2. Запит на інформацію може бути подано особисто відповідальній особі, яка організовує доступ до публічної інформації, якою володіє Служба, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, яка організовує доступ до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 5. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту поставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Контакти відповідальної особи з питань забезпечення доступу до публічної інформації в Службі – Колосовська Жанна Альфредівна, головний спеціаліст-юрисконсульт, м. Житомир, вул. Леха Качинського, 12- А, тел.: +380 (412) 41-32-81.

 

ФОРМА ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ ВІД ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ

ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ ВІД ФіЗИЧНИХ ОСІБ В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ

ФОРМА ДЛЯ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ ВІД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку