Загальна інформація

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області 

Відповідно Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та протидії корупції», та з метою належної організації роботи щодо запобігання корупційним проявам в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі – Служба), визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  Служби (далі – уповноважена особа).

Уповноважена особа здійснює заходи щодо запобігання, виявлення, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа підпорядкована Начальнику Служби. У межах своїх повноважень уповноважена особа організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, доручень Начальника Служби і здійснює контроль за їх дотриманням.

Уповноважена особа проводить свою діяльність відповідно до планів заходів, які затверджуються Начальником Служби.

 Основними завданнями уповноваженої особи є:

– участь в навчальних семінарах, відео-конференціях, які проводить Держлікслужба щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи з працівниками Служби з питань запобігання і протидії корупції;

– проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;;

– здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, тощо.

-здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

-забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку Начальника Служби відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете надати відповідне повідомлення:

на поштову адресу: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, просп. Перемоги, 120А, м. Київ, 03115; через електронне Антикорупційне звернення, яке розташоване сайті: https://www.dls.gov.ua;  на електронні адреси anticor@dls.gov.ua;   Savchenko_MI@dls.gov.ua;  за телефонами: +380(97)397-90-27; +380(66)350-59-62; +380(44)450-12-66 Савченко Михайло Іванович.

або у м.Львові: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за адресою: вул. Кульпарківська, 131, м.Львів, 79071; на електронну адресу: E-mail: dls.lviv@dls.gov.ua,   https://www.dls.gov.ua;  за телефоном: (032) 234-02-73, тел. 264-96-87 Гринкевич Ніна Володимирівна

Крім того, повідомлення про корупцію можна вкинути у скриньку «Для скарг та пропозицій від громадян та суб’єктів господарської діяльності для запобігання корупційних проявів» безпосередньо біля входу до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, або передати на особистому прийомі.

Контактна інформація:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби – Гринкевич Ніна Володимирівна,

м. Львів, вул.Кульпарківська, 131,  телефон (032) 234-02-73.    

Нормативно – правова база

Міжнародні акти:

 Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

 Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

 Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

 Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

 Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

 Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Кодекси України:

 Кримінальний Кодекс України

 Кодекс України про адміністративні правопорушення

 Кодекс законів про працю України

Закони України:

 Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

 Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

 Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII

 Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

 Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ

 Про очищення влади від 27 січня 2015 р. № 132-VIIІ

 Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

 Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII

 Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII 

Укази Президента України:

 Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217

 Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808

 Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001

 Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015 

 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

 Рішення від 10.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішення від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089, Про  функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

 Рішення від 11.08.2016 №3 Національного агентства з питань запобігання корупції “Про роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.

 “Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю” (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №18 від 06.09.2016).

 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.08.2016 №1 “Про внесення змін до деяких ріщень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

Локальні акти:

Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

Алгоритм дій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

ІНСТРУКЦІЯ із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

ПОРЯДОК організації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області роботи з повідомленнями про корупцію

ПОРЯДОК ДІЙ посадових осіб у разі визнання працівників винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

ПОРЯДОК організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку