Загальна інформація

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 27.05.2021 № № 277/21, розроблено та затверджено «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та  контролю за наркотиками у Львівській області». Положення визначає основні завдання, права і функції уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та  контролю за наркотиками у Львівській області.

Основними завданнями уповноваженої особи є:

– Організація та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

– Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам Служби.

– Здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його  врегулюванню, інформує начальника Служби, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

– Перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування Служби та повідомляє уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

– Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Служби.

– Розглядає в межах своїх повноважень повідомлення щодо причетності працівників Служби до вчинення корупційних правопорушень.

– Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Служби, інформує в установленому порядку про такі факти керівника Служби, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, Національне агентство а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете надати відповідне повідомлення:

на поштову адресу: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, просп. Перемоги, 120А, м. Київ, 03115; через електронне Антикорупційне звернення, яке розташоване сайті: https://www.dls.gov.ua;  на електронні адреси anticor@dls.gov.ua;   Savchenko_MI@dls.gov.ua;  за телефонами: +380(97)397-90-27; +380(66)350-59-62; +380(44)450-12-66 Савченко Михайло Іванович.

або у м.Львові: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за адресою: вул. Кульпарківська, 131, м.Львів, 79071; на електронну адресу: E-mail: dls.lviv@dls.gov.ua,   https://www.dls.gov.ua;  за телефоном: (032) 234-02-73, тел. 264-96-87 Гринкевич Ніна Володимирівна

Крім того, повідомлення про корупцію можна вкинути у скриньку «Для скарг та пропозицій від громадян та суб’єктів господарської діяльності для запобігання корупційних проявів» безпосередньо біля входу до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, або передати на особистому прийомі.

Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”. Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Щоб розпочати перевірку повідомлення повинно мати такі реквізити:

-прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

-текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”, яка може бути перевірена;

-прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Водночас, відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора повідомлення, необхідність в якій може виникнути в ході розгляду повідомлення.

Інформація у повідомленні про факти порушення посадовими особами вимог Закону України “Про запобігання корупції” має містити одну або декілька з таких ознак:

-порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

-не вжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

-порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

-порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

-порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;

-недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

-порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

-порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

-порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Контактна інформація:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби – Гринкевич Ніна Володимирівна,

м. Львів, вул.Кульпарківська, 131,  телефон (032) 234-02-73.    

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції:

Суб’єкти

Повноваження

Національне антикорупційне бюро України

Закон України

 «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами,                           уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого                           самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Національна поліція України

Закон України 

«Про Національну поліцію»

Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених

законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень

законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією

 в центральному органі управління Національної поліції, територіальних

органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать

до сфери її управління.

Прокуратура України

Закон України 

«Про прокуратуру» 

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом “Про прокуратуру”,                       здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав                           і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Національне агентство з питань запобігання корупції

Закон України 

«Про запобігання корупції»

Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом,                              який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики.

Нормативно – правова база

Локальні акти:

Положення про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

Алгоритм дій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

ІНСТРУКЦІЯ із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

ПОРЯДОК організації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області роботи з повідомленнями про корупцію

ПОРЯДОК ДІЙ посадових осіб у разі визнання працівників винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

ПОРЯДОК організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку