Звертаємо увагу на необхідність правильного оформлення документів, які подаються суб’єктами господарювання до Держлікслужби

Опубліковано 21.10.2022 о 14:39

Документи, що складаються здобувачем ліцензії та ліцензіатом викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії, ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, зокрема підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

 

Внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг здійснюється Держлікслужбою на підставі  повідомлення та поданих до нього документів, які викладаються державною мовою та підписуються/завіряються керівником.

 

Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами. 

 

Використання факсиміле при підписанні заяв щодо ліцензування господарської діяльності, повідомлень та документів до них,  поданих для внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, не передбачено чинним законодавством, а випадок його застосування за письмовою згодою сторін у даному випадку не застосовується.

 

Таким чином, використання факсиміле при поданні до Держлікслужби документів у зазначених випадках, не допускаються.

 

Крім того, у разі зміни адреси електронної пошти ліцензіата, зазначеної у заяві про отримання ліцензії, необхідно подати до Держлікслужби оновлену інформацію для забезпечення оперативного зворотного зв’язку та направлення  кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Щодо необхідності подання розрахунку квот на 2023 рік у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини

Наступна

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомляє.