Керівникам суб`єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в Харківській області

Опубліковано 27.02.2024 о 15:17

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області вкотре звертає вашу увагу на наступне.

При проведенні перевірок щодо наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для проведення господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами перед видачею ліцензії та ліцензійних перевірок Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області враховує наступну інформацію.

Відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови) «Ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами: забезпечує створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат».

Зокрема аптеки та їх структурні підрозділи повинні відповідати нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №327 від 30.11.2018 (із зміною №1, що набула чинність 01.09.2022)) та ДБН В.2.2-10:2022  «Заклади охорони здоров`я», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.12.2022 №278 (набули чинності 01.03.2023), зокрема у частині створення необхідних умов для доступу до приміщень аптечних закладів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Відповідно  до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» «маломобільні групи населення – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками».

Доступність для маломобільних груп населення повинна забезпечуватися:

– фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об’єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;

– фізичною безпекою при потраплянні на об’єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;

– можливість вільної отриманні інформації про об’єкт та послуги, що надаються; вільної навігації (орієнтування) по об’єкту та прилеглою територією.

Зокрема, у ДБН В.2.2-40:2018 йдеться про облаштування пандусів, підйомних пристроїв та інших засобів доступності для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату та про засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем для людей з порушеннями зору та слуху (тактильні елементи доступності, тактильні смуги, тактильні інформаційні показчики, візуальні елементи доступності, аудіопоказчики).

У нормах ДБН В.2.2-40:2018 посилено обов’язковість влаштування елементів безбар’єрності, наведено всі їх необхідні технічні характеристики та конкретні наочні приклади такого впровадження.

Також, даним ДБН визначено поняття «розумне пристосування» – це індивідуальне архітектурно-планувальне рішення, що забезпечує маломобільним групам населення мінімальний стандарт доступності в умовах реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд. Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (пандуси, підйомні пристрої, механізми, переносні апарелі).

Вимоги цих норм є обов’язковими для застосування всіма юридичними особами та фізичними особами — підприємцями на території України, окрім будівництва індивідуальних (приватних) житлових будинків.

Таким чином, підставою для висновку щодо наявної доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень аптечних закладів відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, може слугувати документальне  підтвердження фахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд (експерта), який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Наголошуємо, про необхідність дотримання вимог законодавства України під час провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її отримання – відповідати Ліцензійним умовам.

Невиконання вимог Ліцензійних умов, зокрема абзацу п’ятого пункту 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), може згодом призвести до анулювання ліцензії.

Офіційний лист

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

До уваги керівників лікувально-профілактичних закладів

Наступна

Інформація щодо аптек, які відновили свою діяльність на деокупованих територіях Харківської області станом на 28.02.2024