Типові порушення щодо кадрових вимог, виявлених Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області під час інспектувань.

Опубліковано 14.05.2019 о 09:44

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області, інформує, що за результатами проведених перевірок діяльності аптечних закладів у 2018-2019 рр. встановлено ряд порушень  кадрових вимог до персоналу аптечних закладів, зокрема:

 – в деяких аптеках є лише один провізор, який є і завідувачем, і уповноваженою особою аптеки. Таким чином, у разі відсутності провізора (на час його відпустки, вихідних, лікарняних тощо) обов’язки завідувачів аптек покладаються на осіб, що не мають вищої фармацевтичної освіти та відповідної кваліфікації;

 – в окремих аптеках, що здійснюють виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, має місце ситуація, при якій завідувач одноосібно і готує, і перевіряє, і відпускає виготовлені лікарські засоби;

 – непоодинокими є випадки, коли в штаті аптеки є завідувач з відповідною освітою та кваліфікаційною категорією і лише один фармацевт, до того ж  з дипломом молодшого спеціаліста, в посадових обов’язках якого відсутнє право відпуску (реалізації) лікарських засобів;

– відпуск лікарських засобів здійснюють фармацевти, що не атестовані протягом року після проходження курсів підвищення кваліфікації, або документи про підвищення кваліфікації не відповідають формі, затвердженій додатком 1 до п. 2.2 Положення про порядок атестації фармацевтів, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2006 № 818;

 – зустрічаються випадки (як правило для аптек, що мають цілодобовий графік роботи) коли в штаті аптек є фасувальники, в посадові обов’язки яких включаються обов’язки  спеціалістів, які повинні мати відповідну освіту. Або навпаки, на посади фасувальників приймаються особи, які мають фармацевтичну освіту, але вийшли на пенсію за вислугою років, тобто не мають права працювати за спеціальністю, але фактично здійснюють відпуск лікарських засобів;

 – також мають місце окремі випадки, коли завідувачі аптек призначені документально, але фізично відсутні в аптеках, що може свідчити про роботу таких завідувачів за сумісництвом на інших посадах, що не допускається законодавством;

– в окремих аптеках перевищена нормальна тривалість робочого часу працівників, встановленого ст. 50 Кодексу законів про працю України;

– крім того, Ліцензійними умовами визначено вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів, якими, зокрема, передбачено, що аптечний заклад підлягає вологому прибиранню не рідше одного разу на зміну (графіки роботи коливаються від цілодобових до двозмінних), однак в окремих аптеках технічні працівники мають неповний робочий день, або і взагалі відсутні в штатному розписі.

Просимо невідкладно привести діяльність підпорядкованих аптек у відповідність до вимог Ліцензійних умов.

Інформуємо, що відповідно до п. 7 Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області, при надходженні обгрунтованих скарг, заяв від громадян та за результатами заходів державного нагляду (контролю), у разі виявлення ознак порушення законодавства про працю, матеріали будуть направлятись до Управління Держпраці в області для перевірки дотримання трудового законодавства та вжиття відповідних заходів до порушників.

Довідково: відповідно до пункту 5.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 року №295, який визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами, інспекційні перевірки інспекторами праці проводяться за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), при виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Типові порушення, що виявлялися Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області під час державного ринкового нагляду характеристик продукції у 2018-2019 роках

Наступна

Типові порушення вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, що виявлялися Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області під час перевірок лікувально-профілактичних закладів у 2018-2019 роках.