Опубліковано Настанову PIC/S з класифікації невідповідностей GMP

Опубліковано 15.01.2019 о 09:00

З 1 січня 2019 року набула чинності Настанова з класифікації невідповідностей GMP (PI 040-1) Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), що була розроблена Робочою групою PIC/S з класифікації невідповідностей під головуванням Австралії (TGA).

Узгоджена класифікація порушень GMP має сприяти:
а) поліпшенню міжвідомчої узгодженості у звітах та полегшенню комунікації між інспекторатами;
б) гармонізації реакцій інспекторатів та управління порушеннями, що класифікуються як «критичні», «суттєві» та «інші»;
в) забезпеченню прозорості у визначенні порушень;
г) спрощенню глобального аналізу тенденцій у порушеннях на основі узгодженої звітності щодо невідповідностей вимогам GMP від різних інспекторатів.

Документ містить визначення типів порушень вимог Належної виробничої практики.

Критичне порушення ‒ порушення, яке спричиняє або веде до високої ймовірності виробництва продукту, який шкідливий для пацієнта людини або тварини, або такого, що може призвести до появи шкідливих залишків в харчовій продукції тваринного походження.
«Критичне» порушення також виникає, коли в рамках спостереження виявляється, що виробник займався шахрайством, викривленням або фальсифікацією продукції або даних.
«Критичне» порушення може складатися з кількох пов’язаних порушень, жодне з яких само по собі не може бути «критичним», проте разом вони можуть являти «критичне» порушення, або системну невідповідність, коли був виявлений ризик спричинення шкоди і він повинен бути пояснений і відзначений в силу вказаного.

Суттєве порушення ‒ порушення, що не являється критичним, але відповідає наступним ознакам:
– вироблявся або може вироблятися продукт, що не відповідає реєстраційному посвідченню, або досьє клінічних випробувань, специфікації продукту, вимогам фармакопеї або досьє;
– не забезпечено ефективне виконання необхідних заходів контролю GMP;
– відзначаються значні відхилення від умов дозволу на виробництво;
– відзначається незадовільне виконання процедур щодо випуску серій (у рамках GMP) або невиконання уповноваженою особою своїх обов’язків;
– складається з декількох «інших» пов’язаних порушень, жодне з яких само по собі не може бути «суттєвим», але разом можуть являти «суттєве» порушення або системну невідповідність, що повинна бути пояснена і відмічена в силу цього.

Інше порушення ‒ порушення, що не класифікується як «критичне» або «суттєве», але вказує на відступ від Належної виробничої практики (GMP).
Порушення може бути оцінене як «Інше», оскільки не існує достатньої інформації для класифікації його в якості «критичного» або «суттєвого».

Коментар ‒ разові незначні розбіжності, як правило, формально не вважаються порушеннями, але вони доводяться до відома виробника у вигляді коментарів.

Також в Настанові наведено приклади класифікації порушень. Наданий список є ілюстративним, допоміжним інструментом і не є вичерпним, або обов’язковим. Наведені приклади можуть використовуватись в якості швидкої довідки для класифікації порушень або можуть слугувати для перевірки класифікації, яка була проведена.

Критичні порушення

 • Відсутність валідації стерилізації (стосується всіх стерильних продуктів).
 • Відсутність належних заходів контролю, що спричиняють фактичний чи значний ризик перехресної контамінації, що перевищує максимально допустимий рівень впливу у наступних продуктах.
 • Докази зараження паразитами/шкідниками (стосується всіх виробників).
 • Фальсифікація або хибне подання результатів аналізів чи записів (стосується всіх виробників).
 • Неможливість забезпечити якість та/або ідентичність вихідної сировини (що стосуються всіх виробників).
 • Відсутність основних документів щодо виготовлення серії (стосується всіх виробників).
 • Відсутність, фальсифікація або хибне подання записів щодо виробництва та пакування (стосується всіх виробників).
 • Не проведена валідація системи водопостачання для стерильних продуктів (для виробників стерильних продуктів).
 • Не проведена валідація системи вентиляції та кондиціонування повітря для стерильних продуктів (для виробників стерильних продуктів).
 • Непридатні приміщення з високим ступенем ризику контамінації (це стосується всіх виробників).
 • Відсутні підтвердження, що процедури санкціонованого відкликання були дотримані (це стосується всіх виробників).

Суттєві порушення

 • Не проведена валідація для критичних процесів (застосовується до всіх лікарських засобів, але може бути перекваліфіковане в «критичне» для продуктів малого дозування/сильнодіючих; зокрема для процесів стерилізації для стерильних продуктів).
 • Відсутність або явно неналежна фільтрація повітря (застосовується до всіх виробників лікарських засобів ‒ може бути перекваліфіковане в «критичне», коли забруднюючі речовини можуть становити проблему для безпеки та є «критичними» для стерильних лікарських засобів).
 • Відсутні або неефективні заходи контролю, що забезпечують належну впевненість у тому, що перехресна контамінація буде контролюватися у відповідних межах допустимого впливу на здоров’я для наступних продуктів. (буде «критичним», якщо перехресна контамінація перевищує чи може перевищити допустимий рівень впливу).
 • Пошкодження (отвори, тріщини, відшаровування фарби) на стінах / стелі у виробничих приміщеннях, де продукт знаходиться в нестерильних зонах.
 • Конструкція виробничих зон, що не дозволяє ефективно проводити очищення.
 • Невідповідне виробниче приміщення, що може призвести до переплутування.
 • Відсутні місця відбору проб вихідної сировини для виробників лікарських засобів (якщо вжито належних запобіжних заходів, можна класифікувати як «Інше»).
 • Для виробництва рідини / крему не використовується технічна арматура у санітарному виконанні.
 • Обладнання, що зберігається не захищено від забруднення.
 • Особи, відповідальні за контроль якості / виробництво, не відповідають кваліфікації за освітою, компетентністю та досвідом.
 • Неналежна початкова та поточна підготовка персоналу та/або відсутність записів з навчання.
 • Процедури очищення не документовані та/або відсутні записи про очищення.
 • Не проведена валідація процедури очищення виробничого обладнання.
 • Скорочено контроль якості вхідної сировини без відповідних підтверджуючих даних від постачальників.
 • Неповне тестування сировини.
 • Не проведена валідація методів випробування.
 • Не проведена валідація складних виробничих процесів для некритичних продуктів.
 • Незатверджені / незареєстровані зміни до технологічного регламенту або еквівалентних документів.
 • Відхилення від інструкцій не схвалені.
 • Відсутня або неналежна програма самоінспекцій.
 • Відсутність належного випуску для процедури постачання.
 • Продукт перероблений без належного схвалення.
 • Немає системи / процедури обробки скарг або повернення продуктів.
 • Неналежне тестування пакувальних матеріалів.
 • Немає поточної програми контролю стабільності та / або недоступні дані про стабільність для всіх продуктів.
 • Недостатнє освітлення у виробничих або зонах контролю.
 • Не ідентифіковані контейнери, з яких були відібрані проби.
 • Не здійснюється моніторинг і відсутня сигнальна система щодо значень температур для критичних ділянок контролю температур в зонах зберігання.
 • Неналежна система управління змінами.
 • Неналежна система управління відхиленнями.
 • Не виконуються розслідування стосовно аварійних сигналів та температурних відхилень від вимог щодо зберігання та транспортування.

З повним текстом Настанови можна ознайомитися за посиланням: https://www.picscheme.org/layout/document.php?id=1609

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звільнено директора Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»

Наступна

Держлікслужба отримала припис НАЗК