Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Опубліковано 27.12.2016 о 00:00


Затверджено

Наказ Державної служби України

з лікарських засобів

та контролю за наркотиками

________________ № ________

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

 

з/п

Питання або проект нормативно-правового акту*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення

консультацій***

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатам консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій

(телефон, електронна адреса)

1.

Підготовка проектів Законів України

1.1

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю)»

 

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І півріччя

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Таран Марина Миколаївна – начальник відділу організації запобігання обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів Департаменту організації державного контролю якості лікарських засобів

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

тел./факс (044) 450-99-06;

e-mail: taran@dls.gov.ua

 

1.2

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України» (щодо необхідності уточнення виду господарської діяльності, шо підлягає ліцензуванню

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

 

протягом року

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Волік Яна Володимирівна – заступник начальника Юридичного відділу

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: volik@dls.gov.ua

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

 

Закревська Яна Василівна – начальник відділу ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: zakrevska@dls.gov.ua

 

Дзісяк Олег Петрович – директор Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: Dzisiak@dls.gov.ua

 

2.

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України

2.1

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»

 

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

протягом року

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

 

2.2

Проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних

веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

протягом року

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Плясецький Олександр Віталійович – заступник директора Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: Dzisiak@dls.gov.ua

 

2.3

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

протягом року

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з імпорту лікарських засобів

Романенко Костянтин Всеволодович – начальник відділу організації нагляду за безпекою використання лікарських засобів заступник директора Департаменту організації державного контролю якості лікарських засобів

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

тел./факс (044) 450-99-06;

e-mail: romanenko@dls.gov.ua

 

2.4

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

протягом року

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів

Бадей Оксана Ігорівна – головний спеціаліст Юридичного відділу

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: badey@dls.gov.ua

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

 

Закревська Яна Василівна – начальник відділу ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів та контролю за дотриманням ліцензійних умов Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: zakrevska@dls.gov.ua

 

3.

Підготовка проектів наказів Міністерства охорони здоров’я України

3.1

Проект наказу МОЗ України «Про скасування наказу МОЗ України від 31.10.2011 № 724 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»»

 

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво лікарських засобів та провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби;

тел./факс(044) 450-12-66;

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

3.2

Проект наказу МОЗ України «Про скасування наказу МОЗ України від 31.10.2011 № 723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

 

І квартал

Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво лікарських засобів та провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби;

тел./факс(044) 450-12-66;

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

3.3

Проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби;

тел./факс(044) 450-12-66;

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

3.4

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 жовтня 2012 року № 812»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

 

І квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби;

тел./факс(044) 450-12-66;

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

 

3.5

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження шаблонів документів, які подаються до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками для отримання ліцензії з виробництва лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби;

тел./факс(044) 450-12-66;

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

3.6

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Речкіна Олена Петрівна – начальник Управління державного регулювання оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Держлікслужби;

тел./факс(044) 450-12-66;

e-mail: rechkina@dls.gov.ua

3.7

Проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я»

 

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

 

Протягом року

Громадяни України, суб’єкти господарювання

Пігарьова Валерія Іванівна – заступник начальника Відділу державного ринкового нагляду

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: pigareva@dls.gov.ua

3.8

Проект наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2000 року № 188»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби України та МОЗ України

І квартал

Правоохоронні органи

Дзісяк Олег Петрович – директор Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: Dzisiak@dls.gov.ua

 

3.9

Проект наказу МОЗ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

 

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби

І квартал

Лікувально-профілактичні заклади, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Лисенко Надія Віталіївна – головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов та моніторингу сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: Dzisiak@dls.gov.ua

 

3.10

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 грудня 2003 року» № 584»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

І півріччя

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Горова Людмила Миколаївна – заступник директора Департаменту організації державного контролю якості лікарських засобів

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

тел./факс (044) 450-99-06;

e-mail: gorova@dls.gov.ua

 

3.11

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2012 року «1130»

Громадське обговорення шляхом розміщення проекту на офіційних
веб-сайтах Держлікслужби та МОЗ України

IV квартал

Суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Касьяненко Віктор Владиславович – заступник начальника Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації – начальник відділу сертифікації виробництва

тел./факс (044) 450-12-66 (комутатор);

e-mail: kasjanenko@dls.gov.ua

 

 

 

Голова                                                                                                                                                                                           Н.Я. Гудзь

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку