Порядок надання публічної інформації

Опубліковано 10.01.2022 о 08:20

ПОРЯДОК

надання публічної інформації Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області

 Згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (далі – Служба) здійснюється у відповідь на інформаційний запит, який можна оформити:

  • усно: телефон +380 (552) 46-75-61;
  • письмово: 73000, м. Херсон, вул. Богородицька, 24;
  • факсом: +380 (552) 46-75-61;
  • електронною поштою: dls.ks@dls.gov.ua

Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації.

Відповідь на запит на інформацію повинна бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може бути продовжено строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку повідомляється запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається окремим наказом. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Служба має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) вона не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію.

Якщо Служба не володіє запитуваною інформацією, алеза статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

З метою своєчасного надання відповіді за необхідності залучаються відповідні підрозділи (спеціалісти) Служби.

запит – об’єднання громадян

запит – фізична особа

запит – юридична особа

запит в електронному вигляді

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                        наказом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області 04 січня 2022 року № 2

 

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області (оплата здійснюється починаючи з 11 сторінки) у 2022 році

№ з/п

 

Послуга, що надається

 

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

 граничні

фактичні

з 01.01.2022 (% від

2393 грн.), грн.

з 01.07.2022 (% від 2508 грн.), грн.

з 01.12.2022  (% від

2589 грн.), грн.

1.

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше 0,2 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

4,79

5,02

5,18

2.

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

7,18

7,52

 

7,77

3.

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3% до 0,5% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за  виготовлення однієї сторінки

11,97

12,54

12,95

4.

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

2,39

 

2,39

2,59

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів, під час надання за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з 11 сторінки.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку