Загальна інформація

Опубліковано 18.11.2019 о 16:02

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області визначається відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», наказів Національного агентства  з питань запобігання та виявлення корупції, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536 як самостійний та функціонально незалежний структурний підрозділ з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

 1. Уповноважена особа визначається Начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, на неї покладено повноваження з виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
 2. Визначення працівника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області Уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням таким працівником повноважень Уповноваженої особи.
 3. У разі відсутності Уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа, визначена Начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.
 4. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області забезпечує гарантії незалежності Уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.
 5. Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.
 6. Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.
 7. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про уповноважену особу Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.

Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

Основними завданнями уповноваженої особи є:

 • Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Начальнику Служби відповідних пропозицій;
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Держлікслужби, Начальника Служби та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону.
 • Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку безпосереднього керівника та Начальника Служби відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
 • Інформування Голови Держлікслужби, Начальника Служби, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 Контактна інформація:

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби визначено:

 

Контактні дані:

Адреса: проспект Перемоги 120 А, місто Київ, 03115

Телефони: робочий: +38 044 422 55 02

Електронна адреса: anticor@dls.gov.ua

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області визначено:

 

Контактні дані:

Адреса: Львівське шосе, 10/1,  місто Хмельницький, 29016

Телефони: робочий: +380382660107

Електронна адреса: dls.km@dls.gov.ua

«Телефон довіри» Хмельницької обласної державної адміністрації з питань запобігання та протидії корупції +380 (382) 65-00-87, stop_korupzia@ukr.net 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Суб’єкти

Повноваження

Національне антикорупційне бюро України

Закон України

 «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Національна поліція України

Закон України 

«Про Національну поліцію»

Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією  в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Прокуратура України

Закон України 

«Про прокуратуру» 

Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом “Про прокуратуру”,                       здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Національне агентство з питань запобігання корупції

Закон України 

«Про запобігання корупції»

Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики.

 

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете надати відповідне повідомлення за зазначеними вище поштовими адресами, телефонами чи електронними поштами.

Зразок форми повідомлення про корупцію 

Електронне звернення

Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”. Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Державної служби з контролю за наркотиками у Хмельницькій області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Для надання можливості розпочати перевірку повідомлення повинно мати такі реквізити:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”, яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Водночас, відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора повідомлення, необхідність в якій може виникнути в ході розгляду повідомлення.

Інформація у повідомленні про факти порушення посадовими особами Державної служби з контролю за наркотиками у Хмельницькій області вимог Закону України “Про запобігання корупції” має містити одну або декілька з таких ознак:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • не вжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Особи, відповідальні за реалізацію повноважень із захисту викривачів:

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», наказів Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» та від 24.03.2020 № 112/20  «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах», наказу Держлікслужби від 18.02.2021 № 175 визначено особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції  Савченка Михайла Івановича.

Наказом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області визначено особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів – Чернишову Оксану Володимирівну

З наведеною інформацією можна ознайомитись на офіційному вебсайті Держлікслужби за посиланням: https://www.dls.gov.ua/%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%86%d0%b0/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96/

З наведеною інформацією можна ознайомитись на офіційному вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за посиланням: https://www.dls.gov.ua/%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97/

 

Нормативно – правова база

 1. Міжнародні акти:
 1. Кодекси України:
 1. Закони України:
 1. Укази Президента України:
 1. Постанови КМ України:
 1. Розпорядження КМ України:
 1.  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

     8. Акти Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області:

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (отримати файл)

Захист прав викривачів (отримати файл)

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку